VizyonVİZYON;

İDEALLERİMİZ, KISACA; NE OLMAK İSTEDİĞİMİZDİR.

 

 VİZYONUMUZ

“Tüm Anaokullarının Örnek Alacakları Model Bir Anaokulu Oluşturmaktır.”

 İstiyoruz ki Anaokulumuzda;

 • Öğrenme ihtiyaç kabul edilsin.
 • Sevgi, hep başköşede olsun.
 • Her veli öğrencisine öğrenme için her türlü fırsatın verildiğini bilsin.
 • Çalışanlar gerekenleri yaparken kendilerinden emin olsun.
 • Doğruları yaptıklarında alacakları cevaptan korkmasın ve gerekenleri yerine getirmede endişeleri olmasın.
 • Herkes her gün daha iyiye ulaşmak için çalışsın.

 

 MİSYON; 

 • Kurumun var oluş amacını yansıtan ve bunu açıklamamızı sağlayan ifadedir.
 • “Neden varız?” sorusunun cevabıdır.
 • Okulun görevini, ilişki içinde bulunduğu çevrelere tanıtır.
 • Okula yön ve amaç belirlemede ışık tutar.
 • Okul kültürünü oluşturmaya ve geliştirmeye yardım eder.
 • Okulun hizmet alanlarını belirler.
 • Çalışanları motive eder.
 • Süreçlerin belirlenmesini ve geliştirilmesini sağlar.

 

MİSYONUMUZ

“Biz bütün öğrencilerimizin; ATATÜRK ilke ve inkılâpları doğrultusunda, doğuştan gelen potansiyellerinin gelişmelerine yardımcı olmak, onların ileride iyi bir yetişkin olmalarının temelini doğru ve sağlam oluşturmak için varız.”

 

İLKELER

BİZİ, ÖĞRENCİLERİMİZİ, VELİLERİ VE OKULUMUZUN İÇİNDE BULUNDUĞU TOPLUMU YÖNLENDİREN İLKELERİMİZDİR.

İnanıyoruz ki,

 • Öğrenciler bütün çalışmalarımızın odak noktası ve amaçlarımıza temel oluşturur.
 • Hepimiz, öğrencilerimizin başarısını artırmak için karşılıklı olarak sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışırız.
 • Birbirimize ve kendimize güveniriz.
 • Öğrencilerimize bir birey olarak saygı duyar, onları koruyup gözleriz.
 • Birbirimizi anlar, farklılıkları ve görüş ayrılıklarını bir zenginlik olarak kabul ederiz.
 • Biz farklıyız. Yetenekli, enerjik, coşkulu ve üretkeniz.

 

İLKERİMİZ

 1. Bütün öğrencilerimiz öğrenebilir.
 2. Ulusal kültürü ve değerleri içselleştirmiş yurttaşlar yetiştirmeliyiz.
 3. Ulusal bilince sahip ama evrensel değerleri de tanıyan bireyler hedefimizdir.
 4. Türkçe varlığımızın mayasıdır; düşüncemizin adıdır, birliğimizin çimentosudur.
 5. TÜRKÇE BİZİM SES BAYRAĞIMIZDIR.
 6. Liderlik, okulumuz atmosferinde farkına varılır bir davranış biçimidir.
 7. Kişilik oluşumunda, alışkanlık ve becerilerin kazanılmasında, davranışların geliştirilmesinde dersler yanında etkinliklerinde payı vardır. Sanatsal, kültürel ve sportif etkinlikler, eğitimimizin onlarsız olunamaz öğeleridir.
 8. Velilerimiz, okulumuz için vazgeçilmez bir değerdir.

 İşte bütün bu ilkeler, bizim hep birlikte yapacağımız çalışmaları şekillendirir ve alacağımız kararları etkiler…

 

STRATEJİLER

 Stratejiler;

 • Okulun hedeflerine ulaşması için atacağı adımlardır.
 • Okulun hedeflerine ulaşması için seçtiği usul ve yöntemlerdir.
 • Hedeflerin nasıl elde edileceğini gösterir.
 • Hedeflediğimiz yönde ilerleyebilmemiz için bize rehberlik eder.

 

 

UYGULAMALARIMIZ

 • Montessori Eğitim Sistemi,
 • Bireysel farklara yöneliş,
 • Değer eğitimi,
 • Ulusal kültür değerlerin kazandırılması,
 • Başka kültürlerin tanıtılması,
 • Sanatsal ve kültürel etkinliklerin öğretim programlarıyla bütünleştirilmesi,
 • Ulusal dille öğretim yanında yabancı dil öğretimi,
 • Sınıf dışı etkinlikler,
 • Aktif öğrenme ortamı olarak toplumdan yararlanma,
 • Aile ile sağlıklı iletişim ve işbirliği.

 

 “YOLUNDA YÜRÜYEN BİR YOLCUNUN YALNIZ UFKU GÖRMESİ YETERLİ DEĞİLDİR. MUTLAKA UFKUN ÖTESİNİ DE GÖRMESİ VE BİLMESİ GEREKİR.”

 M. KEMAL ATATÜRK

 

 HEDEFİMİZ

 “ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEYİ ÖZÜMSEMİŞ, ÜLKESİNİ VE ULUSUNU SEVEN, KİMLİĞİYLE ULUSAL, KİŞİLİĞİYLE EVRENSEL, DÜZEYİYLE ÇAĞDAŞ İNSANLAR YETİŞTİRMENİN İLK MAYASINI DOĞRU ATMAKTIR.”

 

ANAOKULUMUZUN SOMUT HEDEFLERİ

 Her çocuğun;

* Doğuştan gelen temel potansiyelini geliştirmeye yardımcı olmak,

* Okula ve öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmek,

* Yaşam boyu sürecek öğrenme işlevi için gerekli temel becerileri kazandırmak,

* Yüksek benlik saygısı geliştirmek,

* Yaşamı boyunca sürecek çalışmalarında başarılı olması için konsantrasyon alışkanlığı oluşturmak,

* Merak duygusunu geliştirmek,

* Girişimcilik ruhu ve sebat alışkanlığı vermek,

* İçsel disiplin ve düzen duygusu geliştirmek,

* Duygu ve hareket becerilerini geliştirmek,

* Sosyal olarak kabul edilebilir davranışlar geliştirmesini sağlamak,

* Ayırt etme ve karar verme yeteneklerini artırmak için duyusal-motor yeteneklerini geliştirmek,

* Potansiyellerine erişmelerine destek olmaktır.