HakkımızdaÖZEL YENİ ÇOCUK MONTESSORİ ANAOKULLARI’ nın başarı ve performansının temelinde yatan unsurlar şunlardır:

1. Kalıplaşmış eğitim sisteminin dışına çıkarak, mükemmellik anlayışı içinde eğitim sistemindeki tüm yenilikleri öğrencilere aktarmak.

2. Yaptığı her iş ve sunduğu her hizmette daima “kalite” ve “mükemmelliği” esas almak.

3. Araştıran, sorgulayan, sorun çözücü yetkin insan yetiştirmek.

4. En seçkin eğitim kadrosu ile en seçkin idareci kadrosunu birleştirerek, yüksek motivasyon içerisinde “kaliteli” ve “olması gereken” eğitimi vermek.

5. En iyi kalitede eğitim ve öğretim veren kuruluş olarak, Türk eğitim sistemindeki problemlere dikkat çekmek ve bunları kamuoyuna duyurmak.

6. Öğrencilere, eğitim kadrosu ve idari kadroya, ilişki içinde bulunulan kişi ve kuruluşlara sevgi ve saygı duyarak tüm çalışma düzen ve programlarını buna göre düzenlemek.

                    ÖZEL YENİ ÇOCUK MONTESSORİ ANAOKULU’ ndaki tüm eğitim ve öğretim birimlerindeki faaliyetler, bu inançlar doğrultusunda planlanır ve uygulanır. Her birimin yaptığı iş ve ulaştığı sonuç bu anlayışlara göre değerlendirilir. Birimlerindeki tüm personelden, bu idealleri gerçekleştirecek şekilde bir takım ruhu içinde çalışması beklenir.  Tüm  birimlerindeki bütün idari faaliyetler, kaliteli ve mükemmel eğitim sağlanmasına dönüktür.